คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 14 | หน้า : 1 2 
WETPE-ZTG46 - T-DED Paradise in Taiwan เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 19,999.- [ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ตลาดปลาไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ฯลฯ ]

WETPE-ZTG46 - T-DED Paradise in Taiwan เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง
1-4 มี.ค./7-10 มี.ค./8-11 มี.ค./14-17 มี.ค./15-18 มี.ค./21-24 มี.ค./22-25 มี.ค./28-31 มี.ค./29 มี.ค.-1 เม.ย./19-22 เม.ย./26-29 เม.ย./4-7 พ.ค./25-28 พ.ค./1-4 มิ.ย./15-18 มิ.ย./22-25 มิ.ย.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท

WETPE-ZBR54 - T-DED Taiwan Focus Taipei เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บินหรู Eva Air (BR) ราคาเริ่ม 17,999.- [วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ฯลฯ]

WETPE-ZBR54 - T-DED Taiwan Focus Taipei เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บินหรู Eva Air (BR) ราคาเริ่ม 17,9

กำหนดการเดินทาง
13-16 มี.ค./ 23-26 มี.ค./ 18-21 เม.ย./27-30 เม.ย./8-11 พ.ค./16-19 พ.ค./22-25 พ.ค./1-4 มิ.ย./19-22 มิ.ย./29 มิ.ย.-2 ก.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท

WETPE-ZXW02 - เที่ยวไต้หวัน - หนานโถว - ไทจง - ไทเป - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 13,999.-

WETPE-ZXW02 - เที่ยวไต้หวัน - หนานโถว - ไทจง - ไทเป - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ

กำหนดการเดินทาง
14-18 เม.ย./17-21 เม.ย./27 เม.ย.-1 พ.ค./28 เม.ย.-2 พ.ค./4-8 พ.ค./8-12 พ.ค./11-15 พ.ค./16-20 พ.ค./22-26 พ.ค./25-29 พ.ค./1-5 มิ.ย./8-12 มิ.ย./15-19 มิ.ย./20-24 มิ.ย./3-7 ก.ค./10-14 ก.ค./13-17 ก.ค./ 20-24 ก.ค./25-29 ก.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท

WETPE-ZXW03 - เจาะลึก ไต้หวัน.. ครบสูตร - เที่ยว 3 อุทยาน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เหย๋หลิ๋ว - ทาโรโกะ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - จิ๋วเฟิ่ง ฯลฯ 7 วัน 5 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 19,999.-

WETPE-ZXW03 - เจาะลึก ไต้หวัน.. ครบสูตร - เที่ยว 3 อุทยาน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เหย๋หลิ๋ว - ทาโร

กำหนดการเดินทาง
11-17 เม.ย./ 25 เม.ย.-1 พ.ค./ 27 เม.ย.-3 พ.ค./30 เม.ย.-6 พ.ค./ 16-22 พ.ค./ 6-12 มิ.ย./ 25 มิ.ย.-1 ก.ค./ 11-17 ก.ค./13-19 ก.ค./ 23-29 ก.ค./ 25-31 ก.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 14 | หน้า : 1 2