คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 14 | หน้า : 1 2 
WETPE-IXWT36 - ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot ราคาเริ่ม 11,888.- [ เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2562 ]

WETPE-IXWT36 - ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน Nok

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2562

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท

WETPEB-BSL02 - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติเหล๋หยิ๋ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ปล่อยโคมผิงซี ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 13,900.-

WETPEB-BSL02 - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติเหล๋หยิ๋ว - ล่องเรือทะเลสา

กำหนดการเดินทาง
24-28 พ.ค./7-11 มิ.ย./21-24 มิ.ย./28 มิ.ย.-2 ก.ค./5-9 ก.ค./19-23 ก.ค./26-30 ก.ค./2-6 ส.ค./9-13 ส.ค./10-14 ส.ค./16-20 ส.ค./30 ส.ค.-3 ก.ย./5-9 ก.ย./6-10 ก.ย./13-17 ก.ย./21-25 ก.ย./22-26 ก.ย./27 ก.ย.-1 ต.ค./28 ก.ย.-2 ต.ค./29 ก.ย.-3 ต.ค./4-8 ต.ค./6-10 ต.ค./11-15 ต.ค./18-22 ต.ค./19-23 ต.ค./20-24 ต.ค./25-

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

WETPE-BSL03 - มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 14,900.-

WETPE-BSL03 - มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - อุ

กำหนดการเดินทาง
24-28 พ.ค./7-11 มิ.ย./21-25 มิ.ย./28 มิ.ย.-2 ก.ค./5-9 ก.ค./19-23 ก.ค./26-30 ก.ค./2-6 ส.ค./9-13 ส.ค./10-14 ส.ค./16-20 ส.ค./30 ส.ค.-3 ก.ย./5-9 ก.ย./6-10 ก.ย./13-17 ก.ย./21-25 ก.ย./22-26 ก.ย./27 ก.ย.-1 ต.ค./28 ก.ย.-2 ต.ค./29 ก.ย.-3 ต.ค./4-8 ต.ค./6-10 ต.ค./11-15 ต.ค./18-22 ต.ค./19-23 ต.ค./20-24 ต.ค./25-

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท

WETPE-ZTG20 - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถ่ว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ 4 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 19,999.- [เดินทาง กรกฏาคม 2562 - ปีใหม่ 2563]

WETPE-ZTG20 - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถ่ว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานเห

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง กรกฏาคม 2562 - ปีใหม่ 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท

WETPE-BSL04 - มหัศจรรย์ ..ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 16,900.- [หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ๋ว - ล่อ่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ]

WETPE-BSL04 - มหัศจรรย์ ..ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ

กำหนดการเดินทาง
22-27 พ.ค./29 พ.ค.-1 มิ.ย./5-10 มิ.ย./19-24 มิ.ย./3-8 ก.ค./10-15 ก.ค./24-29 ก.ค./31 ก.ค.-5 ส.ค./7-12 ส.ค./14-19 ส.ค./28 ส.ค.-2 ก.ย./11-16 ก.ย./25-30 ก.ย./2-7 ต.ค./9-14 ต.ค./16-21 ต.ค./23-28 ต.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

WETPE-IXWT35 - Super Taiwan เที่ยวไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - จิ๋วเฟิ่ง ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot ราคาเริ่ม 12,888.- [เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2562]

WETPE-IXWT35 - Super Taiwan เที่ยวไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิว - ทะเลสาบสุริยันจัน

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2562

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท

WETPE-BTG01 - มหัศจรรย์.. ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิว + อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - แช่ออนเซ็นส่วนตัว 4วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 21,900.-

WETPE-BTG01 - มหัศจรรย์.. ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิว + อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านสายร

กำหนดการเดินทาง
10-13 พ.ค./ 24-27 พ.ค./ 7-10 มิ.ย./ 21-24 มิ.ย./ 5-8 ก.ค./ 19-22 ก.ค./ 9-12 ส.ค./ 23-26 ส.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท

WETPE-ZSL34 - T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ .. เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทจง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 13,999.-

WETPE-ZSL34 - T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ .. เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทจง ถนนโบรา

กำหนดการเดินทาง
29 ม.ค.-2 ก.พ./10-14 ก.พ./11-15 ก.พ./12-16 ก.พ./13-17 ก.พ./14-18 ก.พ./5-9 เม.ย./10-14 เม.ย./11-15 เม.ย./13-17 เม.ย./27 เม.ย.-1 พ.ค./30 เม.ย.-4 พ.ค./7-11 พ.ค./8-12 พ.ค./15-19 พ.ค./16-20 พ.ค./6-10 มิ.ย./20-24 มิ.ย./12-16 ก.ค./13-17 ก.ค./25-29 ก.ค.2562

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท

WETPE-ZXW01 - TAIWAN เที่ยวไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ไทจง - หนาวโถ่ว ฯลฯ 6 วัน 4 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 15,999.-

WETPE-ZXW01 - TAIWAN เที่ยวไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ

กำหนดการเดินทาง
3-8 เม.ย./10-15 เม.ย./13-18 เม.ย./27 เม.ย.-2 พ.ค./30 เม.ย.-5 พ.ค./8-13 พ.ค./15-20 พ.ค./22-27 พ.ค./5-10 มิ.ย./19-24 มิ.ย./3-8 ก.ค./13-18 ก.ค./24-28 ก.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท

WETPE-ZTG48 - T-DED Amazing Taiwan เที่ยวไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บิน การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 24,999.- [ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิว]

WETPE-ZTG48 - T-DED Amazing Taiwan เที่ยวไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บิน การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 24,999.- [

กำหนดการเดินทาง
3-7 เม.ย./20-24 เม.ย./24-28 เม.ย./27 เม.ย.-1 พ.ค./16-20 พ.ค./22-26 พ.ค./29 พ.ค.-2 มิ.ย./5-9 มิ.ย./12-16 มิ.ย./26-30 มิ.ย.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 14 | หน้า : 1 2