คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 12 | หน้า : 1 2 
WETPEZ-BR04 - Paradise in Taiwan เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน บิน Eva Air (BR) ราคาเริ่ม 19,777.-

WETPEZ-BR04 - Paradise in Taiwan เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซา

กำหนดการเดินทาง
16-20 พ.ค./20-24 พ.ค./27-31 พ.ค./11-15 มิ.ย./18-22 มิ.ย./22-26 มิ.ย./2-6 ก.ค./11-15 ก.ค./16-20 ก.ค./19-23 ก.ค./21-25 ก.ค./25-29 ก.ค./2-6 ส.ค./7-11 ส.ค./12-16 ส.ค./16-20 ส.ค./18-22 ส.ค.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
19,777 บาท

WETPEB-XWT15 - Pro Taiwan Summer Sales ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน NokScoot (XW) ราคาเริ่ม 13,988.-

WETPEB-XWT15 - Pro Taiwan Summer Sales ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

กำหนดการเดินทาง
1-5 พ.ค./ 11-15 พ.ค./ 18-22 พ.ค./ 20-24 พ.ค./ 24-28 พ.ค./ 25-29 พ.ค./ 4-8 มิ.ย./ 11-15 มิ.ย./ 18-22 มิ.ย./ 25-29 มิ.ย./ 2-6 ก.ค./ 10-14 ก.ค./ 16-20 ก.ค./ 23-27 ก.ค./ 30 ก.ค.- 3 ส.ค./ 6-10 ส.ค./ 13-17 ส.ค./14-18 ส.ค./ 20-24 ส.ค./ 27-31 ส.ค./ 3-7 ก.ย./ 10-14 ก.ย.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
13,988 บาท

WETPEB-XWT16 - Taiwan Best Sell เที่ยวไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน Scoot Air (XW) ราคาเริ่ม 16,988.-

WETPEB-XWT16 - Taiwan Best Sell เที่ยวไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ๋ว ทะเล

กำหนดการเดินทาง
2-6 มิ.ย./ 16-20 มิ.ย./ 23-27 มิ.ย./ 30 มิ.ย.- 4 ก.ค./ 7-11 ก.ค./ 9-13 ก.ค./ 21-25 ก.ค./ 4-8 ส.ค./ 11-15 ส.ค./ 25-29 ส.ค./ 1-5 ก.ย./ 8-12 ก.ย.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
16,988 บาท

WETPEZ-XWT01 - Best Journey in Taiwan หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - อาบน้ำแร่ส่วนตัว 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 16,777.-

WETPEZ-XWT01 - Best Journey in Taiwan หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจัน

กำหนดการเดินทาง
ตลอดเดือน เมษายน - กันยายน 2560

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
16,777 บาท

WETPEZ-XWT02 - Taiwan Dream Destination ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ชมอุทยานเย่หลิว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน 6 วัน 4 คืน บิน Nokscoot (XW) ราคาเริ่ม 18,777.-

WETPEZ-XWT02 - Taiwan Dream Destination ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ชมอุทยานเย่หลิว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยั

กำหนดการเดินทาง
ตลอดเดือน เมษายน - ตุลาคม 2560

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
18,777 บาท

WETPEZ-XW06 - Exclusive in Taiwan เที่ยวไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน - ไทเป - อุทยานเย่หลิว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อาบน้ำแร่ 7 วัน 5 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 21,777.-

WETPEZ-XW06 - Exclusive in Taiwan เที่ยวไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน - ไทเป - อุทยานเย่หลิว - ล่องเรือท

กำหนดการเดินทาง
ตลอดเดือน เมษายน - ตุลาคม 2560

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
21,777 บาท

WETPEZ-TG09 - Grand Taiwan เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ( อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ • อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - แช่น้ำแร่ออนเซ็น 5 วัน 4 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเพียง 25,777.-

WETPEZ-TG09 - Grand Taiwan เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ( อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • อุทยานภูเขาหินอ่

กำหนดการเดินทาง
17-21 พ.ค./ 20-24 พ.ค./24-28 พ.ค./ 27-31 พ.ค./ 7-11 มิ.ย.// 24-28 มิ.ย./ 19-23 ส.ค./ 30 ส.ค. - 3 ก.ย.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
25,777 บาท

WETPEZA-XW05 - Magical in Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot ราคาเริ่ม 17,999.-

WETPEZA-XW05 - Magical in Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หม

กำหนดการเดินทาง
14-18 มิ.ย./23-27 มิ.ย./30 มิ.ย.-4 ก.ค./6-10 ก.ค./12-16 ก.ค./19-23 ก.ค./28 ก.ค.-1 ส.ค./2-6 ส.ค./10-14 ส.ค./11-15 ส.ค./16-20 ส.ค./23-27 ส.ค./30 ส.ค.-3 ก.ย./1-5 ก.ย./6-10 ก.ย./15-19 ก.ย./20-24 ก.ย./13-17 ต.ค./19-23 ต.ค./20-24 ต.ค.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท

WETPEZ-TG12 - Famous in Taiwan เที่ยวไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่แบบสว่นตัว 4 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่มเพียง 21,900.-

WETPEZ-TG12 - Famous in Taiwan เที่ยวไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว - ทะเลส

กำหนดการเดินทาง
6-9 พ.ค./ 10-13 พ.ค./ 13-16 พ.ค./ 18-21 พ.ค./ 20-23 พ.ค./ 25-28 พ.ค./27-30 พ.ค./ 1-4 มิ.ย./ 8-11 มิ.ย./ 10-14 มิ.ย./ 1-4 ก.ค./22-25 ก.ค./17-20 ส.ค./31 ส.ค.- 3 ก.ย.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท

WETPEB-XWT17 - Taiwan Summer Pro เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 13,888.-

WETPEB-XWT17 - Taiwan Summer Pro เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุร

กำหนดการเดินทาง
7-11 ก.ค./31 ก.ค.- 4 ส.ค./4-8 ส.ค./6-10 ส.ค./14-18 ส.ค./18-22 ส.ค./ 20-24 ส.ค./25-29 ส.ค./28 ส.ค.-1 ก.ย./1-5 ก.ย./3-7 ก.ย./8-12 ก.ย./10-14 ก.ย.60

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 12 | หน้า : 1 2