คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

นักท่องเที่ยว เฮ! ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้ นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ ไป สิงคโปร์ เริ่มต้นแค่ 600 กว่าบาท ก็ได้ไปถึงสิงคโปร์


นักท่องเที่ยว เฮ! ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้

นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ ไป

สิงคโปร์ เริ่มต้นแค่ 600 กว่าบาท

ก็ได้ไปถึงสิงคโปร์


101จากข้อมูลของ แฟนเพจ  ทีม พีอาร์ การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย   การรถไฟมาเลเซีย (KTMB) ขยาย

เส้นทางเดินรถ ปรับใหม่จากหาดใหญ่ สิ้นสุด

ปลายทางที่ ยะโฮร์ บารูห์  ชายแดนมาเล-สิงคโปร์

เซ็นทรัล เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ ราคา

เริ่มต้นเที่ยวละ  600 กว่าบาท  โดยเริ่ม 1 กันยายน
 
2สำหรับ  ขบวนรถด่วนลังกาวี (เดินระหว่างประเทศ)

จะเปลี่ยนแปลงการเดินรถ จากเดิมให้บริการเชื่อม

ต่อระหว่างประเทศมาเลเซีย - ประเทศไทย ในเส้น

ทาง หาดใหญ่- KL Sentral - หาดใหญ่
เป็น

 หาดใหญ่ - JB Sentral - หาดใหญ่ เพื่อเชื่อมต่อ

การเดินรถผ่านแดนกับเมืองใหญ่ทั้ง 3 ในภูมิภาค

 ได้แก่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / กัวลาลัมเปอร์ เมือง

หลวงของมาเลเซีย และยะโฮร์บารูห์ ชายแดน

ระหว่างมาเลเซีย - สิงคโปร์


2


ซึ่งผู้เดินทางสามารถมีตัวเลือกเดินทางด้วยรถไฟ


จากไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร์ ได้สะดวกขึ้น


โดย ราคาจาก หาดใหญ่ ไปยัง KL SENTRA


 ราคา ราว 400 กว่าบาท  และ จาก หาดใหญ่ ไป


ยัง JB Sentral ราคาราว 600 กว่าบาท เท่านั้น

 

ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

 www.ktmb.com.my หรือ www.ktmintercity.com.my

การกำหนดเวลาใหม่ คือ


#เที่ยวไป Train 21

หาดใหญ่ ออก 17.45 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย GMT+7)

ปาดังเบซาร์ ออก 22.15 น. (เวลาท้องถิ่นมาเลเซีย GMT+8)

Ipoh ออก 04.07 น.

KL Sentral ถึง 08.20 น.

JB Sentral ถึง 16.20 น.

#เที่ยวกลับ Train 20

JB Sentral ออก 17.00 น. (เวลาท้องถิ่นมาเลเซีย GMT+8)

KL Sentral ออก 01.02 น.

Ipoh ออก 05.07 น.

ปาดังเบซาร์ ออก 11.50 น.

หาดใหญ่ ถึง 11.50 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย GMT+7)ซึ่งขบวนรถเที่ยวนี้เปลี่ยนแผนการเดินรถ #โดยไม่


เข้าไปรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบัตเตอร์เวอร์ธ ผู้


โดยสารที่ต้องการเดินทางจากหาดใหญ่ - บัตเตอร์


เวอร์ธ สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าด่วน ETS ที่


สถานีปาดังเบซาร์ทดแทนได้ โดยจะมีขบวนรถใน


เวลาใกล้เคียงกันให้บริการทดแทน

ส่วนการเดินทางจาก JB Sentral ข้ามช่องแคบ


ยะโฮร์ไปประเทศสิงคโปร์ จะมีบริการรถไฟ


 Shuttle ผ่านแดน และรถยนต์โดยสาร ซึ่ง


สามารถติดต่อที่สถานี JB Sentral ได้10
อนึ่ง ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ -


มาเลเซีย - สิงคโปร์ สามารถนั่งรถไฟของ รฟท.


 จากกรุงเทพ ไปลงที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ เพื่อ


ต่อขบวนรถด่วนลังกาวี ซึ่งสามารถเดินทางไปยัง


กัวลาลัมเปอร์ และ สิงคโปร์ ได้ด้วยขบวนนี้

3


4


6


7


9


11


14


15
 

12


1


2


3


4รายละเอียดตรวจสอบได้จาก www.ktmb.com.my  หรือ http://www.ktmintercity.com.my/ขอขอบคุณที่มา   แฟนเพจ ทีม พีอาร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
← กลับหน้าบทความ

แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้