คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

ตะลุย 10 สถานที่เที่ยวคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง เสน่ห์ยูนนานที่น่าหลงใหล
ตะลุย 10 สถานที่เที่ยวคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง


เสน่ห์ยูนนานที่น่าหลงใหล

1. สระน้ำมังกรดำ ( Heillongtan,

 Black Dargon Pool)


เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ใน

ตัวเมืองลี่เจียง  ซึ่งห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทาง  ทิศเหนือประมาณ

1 กิโลเมตร  สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่น  ที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต 

นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรม

ของชาวฮั่น ทิเบต และ นาซี ไว้ด้วยกันคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


Black Dragon Pool_176


Black Dragon Pool_716


Black Dragon Pool_729


Black Dragon Pool_891


Black Dragon Pool_1049


Black Dragon Pool_1137


Black Dragon Pool_1885


Black Dragon Pool_2111


Black Dragon Pool_3952


Black Dragon Pool_4280


Black Dragon Pool_4741


Black Dragon Pool_4837


Black Dragon Pool_5709


Black Dragon Pool_5943


Black Dragon Pool_6666


Black Dragon Pool_6881


Black Dragon Pool_7891


Black Dragon Pool_92622. ภูเขาหิมะมังกรหยก

(Jade Dargon Snow Mountain)

ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือเรียกอีกชื่อว่า อวี้หลงเซี่ยซาน  ตั้งอยู่ทางตะวัน

ตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง  เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน  ซึ่งมีหิมะ

ปกคลุมอยูตลอดทั้งปี  ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ

 ทั้งหุบเขา  ธารน้ำ  แนวผา  และทุ่งหญ้านาซี  ทิวเขาแห่งนีน้เมื่อมอง

จากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย  สีขาวของหิมะที่

ปกคุลมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว  ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า  คล้ายมังกร

ขาวบนฟากฟ้า  ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  ภูเขาหิมะมังกรหยก  JADE

DARGON SNOW MOUNTAIN  นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า

ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร ระดับสอง  และสูง

กว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร (เป็นระดับสูง)  เพื่อชมวิวทิวทัศน์และ

ธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด  ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา  ชื่นชม

และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ  ด้านบนจะมีลมพัดกระทบใบ

หน้า ท้าความหนาวเย็น  อีกทั้งภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ยังเป็นที่มาของ

ตำนาน ชนเผานาซี  ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบนีน้มานานนับพันปี  ทิว

เขาแห่งนี้มีพันธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น  ช่วงฤดูใบไม้ผลิ  ดอกไม้ป่าจะ

ผลิบานมีสีสันตระการตา  ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง  จำพวก  แพะ

 แกะ  และ จามรีเพื่อออกมากินหญ้า
คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


Jade Dragon Mountain_1597


Jade Dragon Mountain_2577Jade Dragon Mountain_2925Jade Dragon Mountain_3590Jade Dragon Mountain_4574Jade Dragon Mountain_4748Jade Dragon Mountain_6178Jade Dragon Mountain_6372Jade Dragon Mountain_7503Jade Dragon Mountain_7559Jade Dragon Mountain_8246Jade Dragon Mountain_8318
 3. การแสดงโชว์จางอวี้โหม่วคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-

 

คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-จางอวี้โหมว_331


จางอวี้โหมว_2166


จางอวี้โหมว_2964


จางอวี้โหมว_5439


จางอวี้โหมว_5760

4. สถานีรถไฟคุณหมิงคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-5. หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

(Blue Moon Valley)


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


Bluemoon Valley_1679


Bluemoon Valley_4047


Bluemoon Valley_4965


Bluemoon Valley_6970


Bluemoon Valley_8749
6. เจดีย์ 3 องค์ (วัดฉงเซิ่ง)


เจดีย์นี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณตี้หลี่ไปทางทิศเหนือประมาณ 1

กิโลเมตร  บริเวณด้านหลังของเจดีย์เป็นภูเขาชังซานที่สูงสง่างาม  และ

ด้านหน้าเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ที่สวยงามกว้างใหญ่  เจดีย์สามองค์นี้มีสี

ขาวทั้งหมด  เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า"  สูงประมาณ 70

เมตร  มี 16 ชั้น  ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็ก

สร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่งเจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน
คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-


คุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง-

 
วัดฉงชิ่ง_692


วัดฉงชิ่ง_1489


วัดฉงชิ่ง_1810


วัดฉงชิ่ง_3146


วัดฉงชิ่ง_3418


วัดฉงชิ่ง_4304


วัดฉงชิ่ง_4316


วัดฉงชิ่ง_4391


วัดฉงชิ่ง_4663


วัดฉงชิ่ง_5439


วัดฉงชิ่ง_5586


วัดฉงชิ่ง_7843


วัดฉงชิ่ง_8002


วัดฉงชิ่ง_8770

 
วัดฉงชิ่ง_1342


วัดฉงชิ่ง_8207

7. ทะเลสาบเอ๋อไห่

(Erhai Lake)


ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเจดีย์สามองค์นั้นเป็นทะเลสาบน้ำจืดบนที่ราบสูง  จึง

ได้สมญานามว่า  "ไข่มุกบนที่ราบสูง"  น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ใสสะอาดจน

สามารถมองเห็นถึงทัศนียภาพใต้น้ำ  และมักจะมีหมอกควันลอยขึ้นเหนือ

ทะเลสาบอันกว้างใหญ่นี้ทำให้ทิวทัศน์ตามบริเวณทะเลสาบสวยงามยิ่งนัก
ทะเลสาบเอ๋อไห่ Erhai_2219


ทะเลสาบเอ๋อไห่ Erhai_4903


ทะเลสาบเอ๋อไห่ Erhai_6840


ทะเลสาบเอ๋อไห่ Erhai_8827


ทะเลสาบเอ๋อไห่ Erhai_9496


ทะเลสาบเอ๋อไห่ Erhai_9847

8. เมืองโบราณลี่เจียง

(Old Town of Lijiang)


Old Town Lijeang_304


Old Town Lijeang_402


Old Town Lijeang_1390


Old Town Lijeang_1776


Old Town Lijeang_2208


Old Town Lijeang_2294


Old Town Lijeang_3062


Old Town Lijeang_3517


Old Town Lijeang_3639


Old Town Lijeang_4063


Old Town Lijeang_4280


Old Town Lijeang_5566


Old Town Lijeang_7904


Old Town Lijeang_9340

9. เมืองโบราณต้าลี่

(Old Town of Dali)

Old Town Dali_4243


Old Town Dali_4691


Old Town Dali_4741


Old Town Dali_4814


Old Town Dali_4868


Old Town Dali_4933


Old Town Dali_9440


Old Town Dali_9521

10. นครคุณหมิง  ประตูม้าทอง


คุณหมิง ประตูม้าทอง_2334


คุณหมิง ประตูม้าทอง_3827


คุณหมิง ประตูม้าทอง_4428


คุณหมิง ประตูม้าทอง_5971


คุณหมิง ประตูม้าทอง_8891← กลับหน้าบทความ

แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้